REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH ALalique


1. Bon upominkowy to bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w salonie
kosmetologicznym A’Lalique, na określoną kwotę lub usługę, który zostaje nabyty w gabinecie przez
klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2. Bony upoważniają do skorzystania z /zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w salonie
kosmetologicznym A’Lalique zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o
płatności bonem, telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

4. O płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem
kosmetyków.

5. Bon jest ważny 6 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia bonu.

6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

7. Jeżeli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków jest niższa niż wartość bonu,
gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg lub kosmetyki
dopłacając stosowną różnicę.

8. W przypadku jeżeli wartość zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków przewyższa wartość bonu
osoba obdarowana dopłaca różnicę.

9. W przypadku nieodwołania umówionej wizyty 24h wcześniej lub niepojawienie się na wizytę Bon
uznaje się za zrealizowany.
10. Wizytę można odwołać jeden raz zachowując odpowiedni czas odwołania (zawarty w pkt 9 i 12)
11. Nie ma możliwości zmiany zakupionych zabiegów na inne.
12.  W przypadku chęci odwołania Pakietu nr 3 – profesjonale masaże, należy poinformować salon 72h wcześniej.
13. Płatność za pomocą
bonu może być zrealizowana jednorazowo lub kilkakrotnie, w zależności od
wartości.
14. Bon może być wykorzystywany tylko w trakcie jego ważności. Po upływie daty ważności gabinet
nie będzie realizował bonów.
15. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za bony zniszczone lub zagubione.
16. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje właściciel
gabinetu.

17. Regulamin stanowi integralną część zakupu bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją
Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, że zapoznali się z jego treścią i ją zaakceptowali w
całości